ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY
W OŚRODKU REHABILITACYJNO - WYPOCZYNKOWYM MUFLON ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIEM COVID-19

Drodzy Goście,

Zasady bezpieczeństwa i higieny w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Muflon mają za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Gości i pracowników Ośrodka w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19.

Chcąc zminimalizować ryzyko zakażenia Gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców towarów i usług, wprowadziliśmy procedury postępowania podczas realizacji usługi noclegu i wyżywienia w zakresie reżimu sanitarnego oraz obowiązków dla poszczególnych stanowisk. W ramach procedur ograniczono liczbę kontaktów na terenie Ośrodka, ustalono również postępowanie w przypadku wykrycia ryzyka zachorowania wśród Gości i personelu.

Nasze działania są dostosowywane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego i na bieżąco aktualizowane w stosunku do obowiązującego prawa oraz wg. Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Poniżej przedstawiamy skrócone zasady postępowania w czasie COVID-19 w określonych miejscach:

ZASADY OGÓLNE

1.                     Na terenie Ośrodka mogą przebywać wyłącznie zameldowani Goście, pracownicy  i dostawcy z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w Ośrodku osób  niezakwaterowanych.

2.                     Na terenie obiektu w wyznaczonych miejscach znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla Gości, a w szczególności przy wejściach na teren budynku głównego, w obszarze recepcji, przy wejściu do Stołówki i na Rehabilitację.

3.                     Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.

4.                     Użytkowanie pomieszczeń takich jak: sale szkoleniowe, kawiarnia zachowując bezpieczny dystans 2 m od osoby.

5.                     Wprowadzenie bieżącego dezynfekowania ze szczególnym uwzględnieniem ze ogólnych toalet, blatu recepcyjnego, klamek, poręczy, uchwytów, oraz innych, często dotykanych powierzchni.

6.                     Zachowanie przepisowego odstępu między Gośćmi oraz pracownikami Ośrodka w recepcji oraz przestrzeniach ogólnodostępnych.

7.                     Zarządzenie systematycznego wietrzenia wszystkich pomieszczeń.

8.                     Wprowadzenie dezynfekcji sprzętów udostępnianych Gościom po każdym użyciu.

9.                     Wyznaczenie pomieszczeń wyposażonych w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, w których będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

10.                 Umieszczenie w wyznaczonych miejscach numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

11.                 Wprowadzenie procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem zgodnych z wytycznymi GiS.

 

RECEPCJA

1.                     Przed przyjazdem informujemy Gości o konieczności zapoznania z zasadami bezpieczeństwa dostępnymi na naszej stornie internetowej.

3.                     Ze względów bezpieczeństwa w przypadku przyjazdu Gości: (będących w kwarantannie; z podejrzeniem zakażenia; lub wystąpienia objawów chorobowych) Ośrodek zastrzega sobie prawo do nie zameldowania z zachowaniem zadatku lub przełożenia pobytu do czasu wyjaśnienia lub zniesienia zaistniałych przeciwskazań.

4.                     Przed wejściem do recepcji należy użyć płynu do dezynfekcji dostępnego przy wejściu.

5.                     Obsługa Gości z zastosowaniem środków ochronnych maseczki/przyłbice, rękawiczki oraz zastosowanie przezroczystej przegrody z tworzywa sztucznego.

6.                     Przy ladzie recepcyjnej przebywa maksymalnie 1 Gość.

7.                     Każdorazowo po obsłużeniu Gościa dezynfekcja powierzchni lady recepcyjnej, terminala (preferowane bezgotówkowe formy płatności), kluczy do pokoijak również innych artykułów i urządzeń wykorzystywanych podczas obsługi Gości.

8.                     Ograniczenie do minimum czasu Gościa przy recepcji z zachowaniem wysokiego standardu obsługi.

9.                     Podstawowe środki ochronne tj. maseczka ochronna, rękawiczki jednorazowe dostępne są do zakupu w recepcji.

10.                 Informowanie Gości o  wprowadzonych procedurach obowiązujących w Ośrodku.

11.                 Preferowany kontakt z recepcją: mailowy lub telefoniczny.

SALA KONSUMPCYJNA

1.                     Sala Konsumpcyjna obsługuje Gości zgodnie z zaleceniami GiS i WHO oraz procedurami wewnętrznymi obiektu.

2.                     Udostępnienie dozowników płynu dezynfekującego oraz wprowadzenie obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem na Salę konsumpcyjną.

3.                     Wyznaczenie stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między Gośćmi (zachowanie odległości nie dotyczą rodzin i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym), uwzględniając ogródki zewnętrzne.

4.                     Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku Gości zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.

5.                     Stosujemy wietrzenie pomieszczeń Sali konsumpcyjnej.

6.                     Obsługa Sali konsumpcyjnej nosi maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki lub każdorazowo dezynfekuje ręce po wykonanej usłudze.

POKOJE

1.W pokoju hotelowym lub apartamencie istnieje bezwzględny zakaz przebywania osób niezameldowanych

2.Wszystkie pokoje są po wyjeździe Gości dokładnie sprzątane, dezynfekowane i wietrzone, po każdorazowym wymeldowaniu następuje ozonowanie Szczególnej dezynfekcji poddajemy te powierzchnie i przedmioty, które mogą być częściej dotykane zwłaszcza: klamki, oparcia krzeseł, włączniki, piloty TV, armatura łazienkowa, itp.

3.Pracownicy sprzątający pokój są wyposażeni w maseczki ochronne, rękawice jednorazowe, odzież ochronną

4. Sprzątanie pokoju w trakcie pobytu tylko na prośbę gościa oraz tylko pod nieobecność gości w pokoju (proszę zgłaszać w recepcji)

5.Zapełnione worki na śmieci prosimy wystawić przed drzwi. Śmieci segregowane prosimy umieszczać w specjalnie oznakowanych pojemnikach.

POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE

1.Na terenie części wspólnych Ośrodka, Gość zobowiązany jest do noszenia maseczki na twarzy oraz zachowania obowiązującego dystansu społecznego

2.Zabezpieczenie maseczek oraz rękawiczek jednorazowych po stronie Gościa (możliwy zakup w recepcji)

3. W przypadku zaobserwowania u siebie objawów chorobowych, Gość zobowiązany jest pozostać w pokoju i telefonicznie skontaktować się z recepcją

4.. W przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19 Gościa obowiązują obecnie stosowane ogólnokrajowe procedury

5.Powierzchnie ogólnodostępne są regularnie wietrzone, dezynfekowane oraz cyklicznie ozonowane

6.Wszystkie toalety ogólnodostępne posiadają instrukcję mycia rąk przy każdym dozowniku Toalety, klamki, winda, poręcze na klatkach schodowych oraz inne elementy w częściach wspólnych są dezynfekowane ze szczególną dokładnością  

BAZA ZABIEGOWA

1.      Podczas zabiegów Gość jest zobowiązany do posiadania prześcieradła jednorazowego (dostępny w recepcji)

2.       Przed wejściem na bazę zabiegową obowiązuje dezynfekcja rąk.

3.      Sprzęt rehabilitacyjny, pomieszczenia zabiegowe są regularnie dezynfekowane oraz cyklicznie ozonowane Pracy bazy zabiegowej jest organizowana w podwyższonym reżimie sanitarnym w celu zapewnienia procedur bezpieczeństwa

 PERSONEL OŚRODKA

1.                     Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach, rękawiczkach, odzieży ochronnej, częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi.

2.                     Szkolenia pracowników z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO.

3.                     Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników.

4.                     Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.

5.                     Przebywanie w pomieszczeniach, tam gdzie jest to możliwe do 2 osób i/lub zachowanie bezpiecznej  odległości.

 

6.                     Wprowadzenie w miarę możliwości systemu pracy dwuzmianowej w celu ograniczenia ryzyka zakażenia całego personelu.