ADRES

“MUFLON” Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu
43-450 Ustroń
ul. Sanatoryjna 32

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000314335

KONTO BANKOWE PKO Bank Polski
04 1020 2313 0000 3102 0374 4067

NIP: 5542806995
REGON: 340482613

 

KONTAKT

tel. +48 33 854 27 11,
tel. +48 33 854 37 15,
kom. +48 509 966 486

e-mail: recepcja@orw-muflon.com.pl

REZERWACJE INDYWIDUALNE
e-mail: recepcja@orw-muflon.com.pl

REZERWACJE GRUPOWE
e-mail: marketing@orw-muflon.com.pl

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
50.000,00 zł